Duta Damai Indonesia Anti Radikalisme dan Terorisme

, / 241

Tujuan Kita Sama, Jangan Mau Diadu Domba

SHARE
Belakangan ini mudah sekali kita dapati isu-isu yang berkaitan erat dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), yang digoreng oleh pihak-pihak tertentu.

Tujuan Kita Sama, Jangan Mau Diadu Domba
Kumarudin

Baca Artikelnya di web ini : https://damailahindonesiaku.com